кандилкам

гл. - клатя, клатушкам, люлея, друсам, люлкам, люшкам, движа, мърдам, лашкам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • кандилкам се — гл. тътря се, влача се, шляпам, олюлявам се …   Български синонимен речник

  • влача се — гл. влека се, мъкна се, тътря се, пълзя, кретам, вървя бавно, вървя едвам едвам, помъквам се, повличам се, пропълзявам, промъквам се, примъквам се, домъквам се, дотътрям се гл. скитам, блуждая, миткам гл. лазя, вия се гл. шляпам, кандилкам се,… …   Български синонимен речник

  • движа — гл. тикам, тласкам, подтиквам, придвижвам, приближавам, насочвам, местя, премествам, размествам гл. мърдам, размърдвам, помръдвам, клатя, разклащам, поклащам, клатушкам, кандилкам, друсам, раздрусвам, подрусвам, треса, разтърсвам, раздвижвам гл.… …   Български синонимен речник

  • друсам — гл. клатя, клатушкам, разклащам, разтърсвам, разлюлявам, люлея, движа, раздрусвам, треса, подрусвам, поклащам, поразклащам, поразтърсвам, поразлюлявам, подвижвам, полюлявам, тръскам, кандилкам …   Български синонимен речник

  • заклащам — гл. клатя, клатушкам, кандилкам, мърдам, размърдвам, друсам, раздрусвам, тръскам, люлея, люшкам, движа, раздвижвам, разклащам, олюлявам, залюлявам, треса, поклащам, полюлявам, разлюлявам, разтърсвам …   Български синонимен речник

  • клатушкам — гл. клатя, движа, люлея, раздвижвам, заклащам, олюлявам, друсам, раздрусвам, разклащам, треса, разтърсвам, тръскам, люшкам, поклащам, разлюлявам, залюлявам, мърдам, люлкам, кандилкам, подрусвам, пораздвижвам, поразклащам, попоклащам, полюлявам гл …   Български синонимен речник

  • клатя — гл. движа, люлея, клатушкам, раздвижвам, заклащам, олюлявам, друсам, раздрусвам, разклащам, треса, разтърсвам, тръскам, люшкам, поклащам, разлюлявам, залюлявам, мърдам, люлкам, кандилкам, подрусвам, пораздвижвам, поразклащам, попоклащам,… …   Български синонимен речник

  • клатя се — гл. клатушкам се, люшкам се, люлея се, олюлявам се, залитам, мятам се, кандилкам се, треса се гл. вървя с мъка, вървя едва едва, мъкна се, тътря се гл. търкалям се гл. подскачам, отскачам, изскачам …   Български синонимен речник

  • колебая се — гл. поколебавам се, двоумя се, питам се, съмнявам се, лутам се, намирам се на кръстопът, блуждая гл. страхувам се, не се решавам, не се осмелявам, смущавам се гл. люшкам се, не съм стабилен, люлея се, кандилкам се гл. варирам, отклонявам се гл.… …   Български синонимен речник

  • люлея — гл. клатя, клатушкам, люшкам, люлкам, олюлявам, залюлявам, разклащам, друсам, движа, раздрусвам, кандилкам, полюлявам гл. олюлявам се, разтърсвам гл. полюшквам, полюлявам се гл. махам, размахвам, вея, развявам, ветрея, плющя …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.